Saturday, February 5, 2011

Mesyuarat Pertama GenSyabab Club [GSC]

Tarikh : 14 September 2010 (Selasa)
Tempat : Pusat Pengajian Hassan Al-Banna, Taman Temerloh JayaObjektif :
 • Mengumpulkan kembali alumni-alumni BADAN DAKWAH DAN IBADAH (BADIB) Al-Khairiah,Temerloh khususnya alumni tahun  2008-2010.
 • Membincang mengenai masalah & cara menanganinya.bagi BADIB dan Pelajar SMA Al-Khairah, T'loh.
 • Mengeratkan ukhuwah dan persahabatan di kalangan Alumni dari generasi yang berbeza.

 Agenda Liqo' :
 • Ketibaan Ahli-Ahli Usrah
 • Ucapan aluan Pengerusi Majlis
 • Bacaan Doa
 • Tazkirah (the public out cry)
 • Taklimat Liqo'
Perbincangan:
 • Penerangan liqo’ GenSyabab Club [GSC]
 • Organisasi club
 • Resolusi
Cadangan Resolusi:
 •  Mengemaskini  struktur organisasi & skop kerja.
 • Organisasi  yang dilantik perlu menyediakan satu draf bagi gerak kerja.
 • Sokongan  & perhatian alumni kepada BADIB dipertingkatkan
 • Pemantauan berkala

No comments:

Post a Comment

Share |
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...